ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Δώστε οριστικό τέλος σε κάθε πρόβλημα υγρασίας!

Με πολυετή εμπειρία και με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αναλαμβάνουμε μονωτικές εργασίες μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας. Εγγύηση των υπηρεσιών που παρέχουμε αποτελούν οι πολλοί ευχαριστημένοι πελάτες μας. Μοναδικός μας στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και η ανάπτυξη σχέσεων μακροχρόνιας συνεργασίας μαζί τους. Δείτε παρακάτω μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Στεγανώση κτιρίων, δεξαμενών, ειδικών έργων (βιολογικών καθαρισμών)
  • Στεγανώση υπόγειων χώρων 
  • Θερμομόνωση κτιρίων – ορόφων 
  • Ηχομόνωση κτιρίων 
  • Επισκευή και ενισχύση φέροντος οργανισμού κτιρίου 
  • Βιομηχανικά δάπεδα ειδικών απαιτήσεων (υποξειδικά, πολυουρεθανικά, κ.λπ.)
  • Προστασία έναντι διαβρώσεων κτιρίων 
  • Έλεγχος υγρασίας 
  • Θερμική απεικόνιση