Παράβλεψη περιήγησης

ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου www.neodomi-chania.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Hνωμένες Πολιτείες

Κατηγορία: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ

_ga                                  neodomi-chania.gr                             HTTP                   2 χρόνια
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη
Πηγή: ενσωματωμένος κώδικαςΤα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gat                                 neodomi-chania.gr                          HTTP                    1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων
Πηγή:  ενσωματωμένος κώδικας
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gid                                  neodomi-chania.gr                             HTTP                     1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: ενσωματωμένος κώδικας
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

collect                            google-analytics.com                          Pixel                    Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.  
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές. 

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ /  ΤΥΠΟΣ /  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

atuvc                          neodomi-chania.gr         HTTP         13 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Ενημερώνει το μετρητή του ιστοτόπου για το πόσες φορές ο ιστότοπος κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

atuvs                     neodomi-chania.gr            HTTP                    1 μέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Επιβεβαιώνει ότι εμφανίζεται στο χρήστη εάν η σελίδα κοινοποιείται μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής  δικτύωσης Add This
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_at.cww        neodomi-chania.gr                         HTML                Μόνιμη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την  πλατφόρμα κοινωνικής  δικτύωσης Add This 
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

at-rand            neodomi-chania.gr            HTML    Μόνιμη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την  πλατφόρμα κοινωνικής  δικτύωσης Add This 
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Loc            addthis.com                                      HTTP                 13 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Γεωεντοπισμός, χρησιμοποιείται από παρόχους ώστε να προσδιορίσουν τη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

NID                        google.com                        HTTP         6 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.
Πηγή: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::a                                    google.com                        HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ιστοσελίδα, καθώς κάνει αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.                    
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::b                                    google.com                        HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::c                                    google.com                       HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)
​​​​​​​

NID                        google.com          HTTP         6 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.
Πηγή: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::a                                    google.com                       HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ιστοσελίδα, καθώς κάνει αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.                    
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::b                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
​​​​​​​
rc::c                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.