ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου www.neodomi-chania.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Hνωμένες Πολιτείες

Κατηγορία: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ

_ga                                  neodomi-chania.gr                             HTTP                   2 χρόνια
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη
Πηγή: ενσωματωμένος κώδικαςΤα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gat                                 neodomi-chania.gr                          HTTP                    1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων
Πηγή:  ενσωματωμένος κώδικας
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gid                                  neodomi-chania.gr                             HTTP                     1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: ενσωματωμένος κώδικας
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

collect                            google-analytics.com                          Pixel                    Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.  
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές. 

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ /  ΤΥΠΟΣ /  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

atuvc                          neodomi-chania.gr         HTTP         13 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Ενημερώνει το μετρητή του ιστοτόπου για το πόσες φορές ο ιστότοπος κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

atuvs                     neodomi-chania.gr            HTTP                    1 μέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Επιβεβαιώνει ότι εμφανίζεται στο χρήστη εάν η σελίδα κοινοποιείται μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής  δικτύωσης Add This
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_at.cww        neodomi-chania.gr                         HTML                Μόνιμη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την  πλατφόρμα κοινωνικής  δικτύωσης Add This 
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

at-rand            neodomi-chania.gr            HTML    Μόνιμη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την  πλατφόρμα κοινωνικής  δικτύωσης Add This 
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Loc            addthis.com                                      HTTP                 13 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Γεωεντοπισμός, χρησιμοποιείται από παρόχους ώστε να προσδιορίσουν τη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη
Πηγή: http ://www.neodomi-chania.gr/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

NID                        google.com                        HTTP         6 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.
Πηγή: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::a                                    google.com                        HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ιστοσελίδα, καθώς κάνει αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.                    
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::b                                    google.com                        HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::c                                    google.com                       HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)
​​​​​​​

NID                        google.com          HTTP         6 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.
Πηγή: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::a                                    google.com                       HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ιστοσελίδα, καθώς κάνει αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.                    
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::b                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
​​​​​​​
rc::c                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)